Βασ. Φιλίππου 7, Νάουσα, τηλ. 23320 52333, 23388
fax 23320 21235, κιν. 6973 737279, info@eurolog.gr