Έκδοση, Διακοπή ΑΦΜ, κωδικών επικοινωνίας ( κλειδάριθμος taxis ) .

Σύνταξη και υποβολή δήλωσης μετά από συνάντηση προετοιμασίας (και μέσω Skype), έλεγχος δικαιολογητικών και υπολογισμό φόρου, εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος

Δηλώση Ε9 βάσει συμβολαίων (αγορές , πωλήσεις , δωρεές , κληρονομιές). Εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ. Έκδοση πιστοποιητικών για σύνταξη συμβολαίων. Μισθωτήρια. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ενοικιαστηρίων, μεταβολές, αλλαγή ενοικιαστή, ενοικίου.

Περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις Πετρελαίου. Οικογενειακού (Α 21), Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, Κοινωνικό Μέρισμα, Ενοικίου (Στεγαστικό), Φοιτητικό.

Μεταβολές φορολογικής κατοικίας (Ελλάδα , εξωτερικό) , ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήματος, ακινήτων) στην Ελλάδα. Οδηγίες πληρωμής φόρων με e-banking από το εξωτερικό. Ηλεκτρονική Αποστολή αντιγράφων.

Ατομικός, οικογενειακός φορολογικός σχεδιασμός (υπολογισμός φόρου για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, κάλυψης τεκμηρίων με υπολογισμό διαθέσιμου εισοδήματος προηγούμενων ετών, δωρεών, δανείων).

Ατομική Συνταξιοδοτική Μελέτη η οποία αναλύει τα ηλικιακά όρια, τις προϋποθέσεις και υπολογίζει το ύψος της σύνταξης.
Γραπτές απαντήσεις σε κάθε συνταξιοδοτικό θέμα.
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας, μεταβίβασης σύνταξης.